В нашому ліцеї ви можете отримати такі професії: На базі 9 класів(термін навчання 3 роки) --- Слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорії «С») --- Електрозварник ручного зварювання, слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів --- Штукатур, маляр. На базі 11 класів --- Електрогазозварник, рихтувальник кузовів (1,5 року) --- Слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорії «С»)(1 рік) --- Кухар - офіціант (1,5 pоку) --- Майстер готельного обслуговування (1 pік).

      Атестація педагогічних працівників це система заходів, спрямовананих на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, підтверджується або присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання та встановлюється тарифний розряд.

       З метою об`єктовного визначення рівня педагогічної майстерності наших викладачів та майстрів в/н методична робота будується таким чином, щоб задіяти в ній кожного педагога, залучаючи до участі в різноманітних заходах. Таким чином, педагоги мають змогу реалізувати  всі свої потенційні можливості. Відстежуються всі досягнення, ведеться облік участі кожного педагога в навчально-виховному процесі та різних заходах. На кожного викладача та майстра в/н заповнюється методична та діагностична карти.

        В методичному кабінеті наявні всі необхідні матеріали для організації та проведення атестації педагогів. 

       Розроблені умови атестації педпрацівників «Від атестації до атестації». Перед атестацією проводяться творчі звіти педагогічних працівників. Педагоги діляться своїми знахідками, методичними доробками, знайомлять інших з технологією власного досвіду, який представляється на стенді.

     Наказ про створення атестаційної комісії

     Наказ про атестацію

     План роботи атестаційної комісії

     Список педагогів які атестуються 2018 - 2019 н.р.

 

       Семінар-практикум – це своєрідна форма підвищення кваліфікації, ознайомлення  з досвідом колег. У нашому ліцеї семінар-практикум визнано ефективною формою колегіального обговорення тієї чи іншої проблеми з метою формування компетентності учасників в сфері нових знань, методів, а також для оптимізації взаємодії  у вирішенні спільних завдань.

         Проведення семінарів-практикумів дає можливість актуалізувати проблему  підвищення ефективності сучасного уроку завдяки впровадженню інноваційних технологій, нестандартних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів, а також визначити сильні та слабкі сторони всіх цих методів, обговорити і визначити педагогічні умови формування толерантності, поглибити знання з педагогіки та психології, набути знань щодо подолання труднощів спілкування  та тренування навичок контролю емоційних станів тощо.

       Графік проведення симінарів-практикумів