В нашому ліцеї ви можете отримати такі професії: На базі 9 класів(термін навчання 3 роки) --- Слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорії «С») --- Електрозварник ручного зварювання, слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів --- Штукатур, маляр. На базі 11 класів --- Слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорії «С»)(1 рік) --- Кухар - офіціант (1,5 pоку) --- Майстер готельного обслуговування (1 pік).

        Відповідно до плану роботи НМК ПТО у Київській області на 2019 р. 4 лютого голова методичної ради ліцею А. Новосад відкрив Місячник методичної роботи.

     Згідно плану було проведено годину методиста на тему: «Методична робота – мотиватор розвитку майстерності та професійного успіху педагога в освітньому просторі».

 

     4 лютого викладач української мови та літератури С. Тарноруцька-Єрмак, провівши відкритий урок з української літератури на тему: «Збірка І. Франка «Зів`яле листя», поділилася з

колегами досвідом організації дослідницько-пошукової роботи з учнями.

   6 лютого майстер в/н Сердюк Н. провела відкритий урок на тему: «Влаштування стяжок з використанням сучасних виробничих технологій».

Завдяки залученню новітніх технологій педагог успішно забезпечує оптимальні умови для формування професійних компетентностей здобувачів освіти та розвитку їх особистостей.

 

 

 

 

    7 лютого проведено відкрите засідання методичної комісії викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання будівельного профілю: «Особливості організації професійної підготовки майбутніх фахівців будівельного профілю».

    Члени даної комісії переконували, що якісна підготовка кваліфікованого робітника, зокрема опоряджувальника, можлива за умови врахування особливостей виробництва, організацію виробничого навчання за операційно-комплексною системою в навчальних майстернях, опанування традиційними і сучасними технологіями виробництва, поєднання виробничого навчання із виробничою працею.

 

 

      11 лютого викладач спецтехнології О. Кравчук провів відкритий урок на тему: «Несправності трансмісії автомобіля. Технічне обслуговування трансмісії». Використовуючи мультимедійні засоби навчання, педагог переконливо довів, що це ефективний інструмент педагогічної праці, який дає змогу інтенсифікувати освітній процес, надати йому динамізму, гнучкості, посилити прикладну спрямованість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 лютого відбулося відкрите засідання методичної комісії викладачів спецпредметів та майстрів виробничого навчання автомобільного і зварювального профілів: «Формування трансферабельних умінь як визначальних професійної компетентності». Педагоги констатували, що однією з умов забезпечення якісної професійної підготовки здобувачів освіти є інтегративний підхід. Це спонукає до зміни змісту навчальних дисциплін та формування інтегральних характеристик особистості майбутнього фахівця. А трансферабельні вміння визначено як ключові для професійної компетенції в усіх економічних секторах та на всіх рівнях.

 

 

13 лютого В. Кур`ян провела відкритий урок з історії України у формі науково-практичної конференції на тему: «Голодомор 32-33 років». Педагог, як вмілий організатор пізнавального процесу, завдяки проведенню уроку у формі науково-практичної конференції зуміла поглибити, зміцнити та розширити діапазон знань здобувачів освіти, формуючи у них навички самоосвітньої діяльності.

 

14 лютого викладач спецтехнології С. Пашук  в процесі проведення відкритого уроку на тему: «Деформації та напруга при зварюванні» переконливо довів, що наскрізні змістові лінії, як ефективний засіб інтеграції навчального змісту, що корелюється з ключовими компетентностями, сприяють забезпеченню належного середовища для безперервного формування та становлення успішного професіонала і відповідального громадянина.


Відповідно до плану роботи НМК ПТО у Київській області на 2020 рік              

3 лютого в ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей» відкрився Місячник методичної роботи. 
Місячник відкрився годиною методиста «Від творчого педагога – до компетентного здобувача освіти».


 


На змінній виставковій експозиції методичних напрацювань «Орієнтир – творчий пош

ук» 4 лютого розпочалася презентація здобутків педагогів ліцею.


 


6 лютого було проведено відкрите засідання МК викладачів математично-природничих предметів на тему: «Особливості впровадження кейс-методу з метою формування у здобувачів освіти предметних та професійний компетентностей».