В нашому ліцеї ви можете отримати такі професії: На базі 9 класів(термін навчання 3 роки) --- Слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорії «С») --- Електрозварник ручного зварювання, слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів --- Штукатур, маляр. На базі 11 класів --- Слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорії «С»)(1 рік) --- Кухар - офіціант (1,5 pоку) --- Майстер готельного обслуговування (1 pік).

         Методична робота в ліцеї спрямована на розвиток творчого потенціалу педагога, вироблення інноваційного стилю діяльності , підготовку як викладачів, так і майстрів в/н до впровадження в освітньо-виховний процес інноваційних методів та технологій. Відповідно основними напрямами методичної роботи є аналіз попиту викладачів та майстрів виробничого навчання на оволодіння професійними методами і засобами, забезпечення педагогів необхідною інформацією та методичними рекомендаціями, що дозволяють вирішувати типові і інноваційні завдання методичної діяльності.

План вивчення ППД

         Велика увага приділяється вирішенню проблеми надання реальної, дієвої допомоги педагогам у процесі розвитку їхньої майстерності, професійної та предметної компетентності, що є визначальним у наданні якісних освітніх послуг .

         Оскільки якість нині стала головною конкурентною перевагою не тільки у виробництві, а й в освіті, педагогічний колектив ліцею працює над методичною проблемою: «Удосконалення змісту та методики професійної підготовки учнів на основі сучасних педагогічних технологій та інтеграції основ підприємництва в освітньо-виробничий процес».

Програма роботи педколективу над методичною проблемою

         Роботі над єдиною методичною темою підпорядкована мережа різних форм методичної роботи: педагогічна рада, методична рада, засідання методичних комісій, інструктивно-методичні наради, семінари-практикуми, школа педагога-початківця, наставництво, самоосвіта тощо. Це і визначає структуру методичної роботи в ліцеї.

         Координаційним центром методичної роботи в ліцеї є методичний кабінет. Його робота організована з урахуванням запитів педагогів і здійснюється відповідно до річного плану. План роботи методичного кабінету на 2018-2019 В методичному кабінеті проходять засідання педагогічної ради, методичної ради, методичних комісій, атестаційної комісії, семінари-практикуми  та інші колективні заходи, передбачені річними планами та планами проведення методичного тижня та місячника. 

         Методист проводить і індивідуальну методичну роботу. Це: систематичне вивчення та аналіз роботи педагога, надання допомоги педпрацівникам у виборі форм і методів навчання, індивідуальні та групові консультації, допомога педагогам у розробці навчально-програмної документації (на основі типової), надання допомоги в організації самоосвіти, виявлення, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду тощо.

         У методичному кабінеті зібрано зразки навчальної та навчально-плануючої документації, методичні розробки кращих занять, позакласних заходів, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.

         Підібрано та систематизовано методичні рекомендації щодо ознайомлення з методикою проведення різних видів занять, в тому числі відкритих, системою контролю рівня навчальних досягнень учнів, організацією самостійної роботи учнів, питаннями культури і техніки педагогічного спілкування тощо.

         Для надання адресної допомоги розроблено цілий комплект матеріалів за такими розділами:

  • «Управлінська діяльність»;
  • «Методика організації освітнього процесу в сучасних ПТНЗ»;
  • «Майстру виробничого навчання»;
  • «Урок теоретичної підготовки у ПТНЗ»;
  • «Створення інноваційного освітнього середовища в ПТНЗ»;
  • «Практична педагогіка»;
  • «Виконання та оформлення дипломних (практичних) робіт;
  • «Презентація педагогічного досвіду».