В нашому ліцеї ви можете отримати такі професії: На базі 9 класів(термін навчання 3 роки) --- Слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорії «С») --- Електрозварник ручного зварювання, слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів --- Штукатур, маляр. На базі 11 класів --- Слюсар з ремонту колісних автотранспортних засобів, водій автотранспортних засобів (категорії «С»)(1 рік) --- Кухар - офіціант (1,5 pоку) --- Майстер готельного обслуговування (1 pік).

Б а б и ч
Володимир Денисович

заступник директора з навчально-виховної роботи
викладач Захисту Вітчизни 
відповідає займаній посаді, має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії"

Життєва позиція
    Викладання – це мистецтво, а не ремесло, - в цьому суть вчительської справи....
    Вічно творити, вимагати,  вдосконалювати і вдосконалюватись - ось єдиний курс вчительського життя. (М.Рубникова)
Нагороди:
    Грамота Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації (2005);
    Знак «Відмінник освіти України» (2008);
Методична робота:
     Практична спрямованість занять та проведення їх на інтегративній основі. Формування умінь і навичок інтегрувати навчальний матеріал.
     Робота в методичній комісії викладачів гуманітарних дисциплін.

     Працює в ліцеї з 1996 року.

________________________________________________________________________________

 

 

Д а в и д е н к о
Олександр Сергійович

викладач спецпредметів та інформаційних технологій

має кваліфікаційну категорію "спеціаліст I категорі"

 

Життєва позиція:
    Формальна освіта допоможе вам вижити. Самоосвіта приведе вас до успіху. (Джим Рон)
Методична робота:
    Формування професійної компетентності майбутніх робітників автосервісу. Покращення якості засвоєння матеріалу під час навчальної діяльності учнів на уроках спецдисциплін. 
    Пояснювально-ілюстративні та проблемно-пошукові вправи. Проектно-дослідницька, алгоритмічна, та проблемно-пошукова діяльність учнів. 

    Працює в ліцеї з 2010 року

________________________________________________________________________________

 

 М е л ь н и ч е н к о
Валентина  Петрівна

викладач спецпредметів будівельної справи
має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії".

Життєва позиція:
     Не створювати із себе, як із професіонала, чиюсь копію, бо кожен із нас індивідуальність. (Л.Толстой)
Нагороди:
     Грамота Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації (1991);
     Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1995);
     Знак «Відмінник освіти України» (2000);
     Цінний подарунок від Верховної Ради України (2006).
Методична робота:
     Удосконалювати професійну підготовку учнів, надавати їм міцні базові знання на основі насичення уроків інформацією про сучасні  технології, новітні матеріали та формувати вміння застосувати їх на практиці.
     Робота в методичній комісії викладачів та майстрів виробничого навчання будівельного профілю.

     В ліцеї працює з 1980 року

________________________________________________________________________________

 

П а в л ю к
Світлана Євгеніївна

викладач математики
має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії".

Життєва позиція:
     Дитячу мрію ,, Кожин учень повинен мати вчителя, який розуміє його дитячі проблеми, “ втілювати в життя. Для цього спонукати учнів до спільної праці, виступати їх помічником та провідником.
Нагороди:
     Грамота Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації (2006).
Методична робота:
     Розвивати логічне мислення, просторові уявлення і уяву, алгоритмічну і інформаційну культуру, увагу, пам’ять, позитивні риси характеру особистості, навчаючи дітей математики та електротехніки.
     Робота в методичній комісії викладачів природничих дисциплін

     Працює в ліцеї з 1996 року

________________________________________________________________________________

 

С м і л и к
Лариса Леонідівна

викладач фізики, астрономії та електротехніки
має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорі" та педагогічне звання "викладач-методист"

Життєва позиція:
    Становлення людини - постійна праця душі.
Нагороди:
    Грамота Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації (2001);
    Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007);
Методична робота:
    Розвиток пізнавальної активності учнів, залучення їх до виявлення, аналізу та розв’язання загальнолюдських проблем із використанням для цього практичної дослідницько-пошукової роботи.
    Робота в методичній комісії викладачів природних дисциплін.

    Працює в ліцеї з 1985 року.

________________________________________________________________________________

 

Х м о р у к
Вероніка Юріївна

викладач креслення та охорони праці,
має кваліфікаційну категорію "спеціаліст віщої категорії"

Життєва позиція:
     Щоб знайти сенс свого життя, людина повинна поставити перед собою мету, яка перевищує її здібності. (І.К.Дюран)
Нагороди:
     Грамота Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації (2008);
Методична робота:
     Забезпечення на уроках спецдисциплін та інформатики умов для самореалізації особливості ліцеїстів; всебічного розвитку їх здібностей та обдарувань через інтерактивні та програмовані технології  авчання.
     Робота в методичній комісії викладачів природних дисциплін

     В ліцеї працює з 1996 року

________________________________________________________________________________

 

Ш в а ч к о
Микола Іванович

керівник фізвиховання,  викладач фізичної культури і здоров’я
має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії"

Життєва позиція:
    Не можна вчити і виховувати, не поважаючи особистості дитини, не беручи до уваги її людську гідність. Повага - ось з чого починається вчитель. (М.Драгоманов)
Нагороди:
    Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2003);
    Знак «Відмінник освіти України» (1997);
Методична робота:
    Оптимізація навчального процесу як вибір найоптимальнішого варіанту навчання, що забезпечить максимально можливу ефективність розв’язання завдань навчання, виховання та розвитку.
    Керівник фізвиховання, робота в методичній комісії викладачів ОЗВ та  фізичної культури і здоров’я. 

    Працює в ліцеї з 1972 року

________________________________________________________________________________

 

 Я ц ю т а
Тетяна Володимирівна

методист
викладач біології

має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії"

Життєва позиція:
    У навчанні і вихованні нема головного і другорядного, як нема головної пелюстки серед багатьох пелюсток, що створюють красу квітки. (В.Сухомлинський)
Нагороди:
    Грамота Управління освіти і науки Київської облдержадміністрації (2000);
    Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005);
    Знак «Відмінник освіти України» (2008);
Методична робота:
    Формування компетентностей, що дозволяють кожному випускнику стати успішною, життєспроможною особистістю, здатною до творчої самореалізації.
    Робота в методичній комісії викладачів природних дисциплін.

    Працює в ліцеї з 1999 року

________________________________________________________________________________

 

К р а в ч у к
Олександр Анатолійович

викладач спецпредметів автомобільної справи

має кваліфікаційну категорію "спеціаліст I категорії"

 

Життєва позиція: 
    Швидкість має сенс, якщо ти рухаєшся в потрібному напрямку. (Джоел Артур Баркер)
Методична робота 
    Впровадження проектної та проблемно- розвиваючої технології. Забезпечення широкого спектору професійних умінь, навичок, практичного застосування набутих знань. Проектно – дослідницька, алгоритмічна та проблемно-пошукова діяльність учнів

    Працює в ліцеї з 2008 року

__________________________________________________________________________

 

К у р ' я н
Віра Миколаївна

викладач історії та громадянської освіти

має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорі" та педагогічне звання "старший учитель"

Життєва позиція:     
    Думати легко, діяти важко. Діяти згідно з тим, як думаєш, найскладніше в світі. 
Методична робота:                                                                                                   
    Формування патріотичного ставлення до історії свого народу та активної громадянської позиції.     Робота в методичній комісії викладачів гуманітарних дисциплін.
    
    Працює в ліцеї з 2016 року.


_____________________________________________________________________________

 

Н а з и м
Галина Олексіївна

викладач англійської мови

має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорі"

Життєва позиція:
    Мистецтво, що я викладаю, нове, але принаймні настільки зіпсоване часом, що я вважаю за потрібне надати йому зовсім нового вигляду.
Нагороди:
    Грамота Київського обласного відділення народної освіти;  
    Знак «Відмінник освіти України»
    Грамота Управління освіти і науки КООДА
Методична робота 
    Інтерактивні технології співробітництва. Формування комунікативної компетенції , створення атмосфери співробітництва на уроках англійської мови. Традиційні і нетрадиційні уроки, моделювання життєвих ситуацій, використання ігор. (Ф.Вієт)

    Працює в ліцеї з 1997 року


______________________________________________________________________________

 

С е в р у к
Людмила Іванівна

викладач зарубіжної літератури

має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорі" та педагогічне звання "викладач-методист"
 

Життєва позиція: 
      Зло нічого не дає, крім зла Вмій прощати, як прощає мати. За добро добром спіши віддати – Мудрість завше доброю була.
Нагороди:
      Грамота Головного управління освіти і науки Київської облдержадміністрації (1990);
      Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1995)
      Знак «Відмінникк освіти України»(2000)
Методична робота:
      Пошук шляхів оптимізації навчального процесу. Поєднання знань та вмінь почуттями, перетворення знань у погляди, переконання, науковий світогляд. Кооперативне навчання, проектний, метод, робота у змінних парах, презентації, аналіз   ситуацій, дослідницькі завдання, які сприймаються учнями, як особиста ініціатива.

      Працює в ліцеї з 1975 року

______________________________________________________________________________

 

Т а р н о р у ц ь к а - Є р м а к
Світлана Василівна

викладач української мови та літератури

має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорі"

Життєва позиція:          
    Плекати вогонь творчості й пам’ятати: нема нічого, що не далось би працею. Semper tiro! (завжди учень!)
Методична робота:                        
    Формування національно свідомої особистості засобами української мови та літератури; всебічний розвиток творчих здібностей учня в умовах особистісно орієнтованого навчання. Робота в методичній комісії викладачів гуманітарних дисциплін.


    Працює в ліцеї з 2015 року.
_______________________________________________________________________________

 

Х о л о д ь к о
Іван Іванович

викладач хімії

має кваліфікаційну категорію "спеціаліст"

Життєва позиція:        
    … Поставити справу так, щоб усе, що підлягає вивченню, вивчалось: легко, швидко, ґрунтовно. (Я. Коменський)
Методична робота:                                                                                                                           
    Формування системи знань, отриманих в результаті активного сприймання через вирішення проблемних ситуацій, узагальнення й аналіз фактичного матеріалу. Робота в методичній комісії викладачів природничих дисциплін.


    Працює в ліцеї з 2016 року.

________________________________________________________________________________

 

К о ш м а н
Валентин Миколайович

викладач фізичної культури

має кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорі" та педагогічне звання "викладач-методист"

Життєва позиція:                                                                                                                    
    Треба підтримувати міцність тіла, щоб зберегти міцність духу. (В. Гюго)
Методична робота: 
    Формування здоров`я  зберігальних компетентності на уроках фізичного виховання.  
    
    Працює в ліцеї з 2015 року.